Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål,
måsta jag först finna henne där hon är och börja just där.
Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror, att hon kan hjälpa andra.
För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer, än vad hon gör, men först och främst förstå vad hon förstår.
Om jag inte kan det, så hjälper det inte, att jag kan och vet mer.
Vill jag ändå visa, hur mycket jag kan, beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom.
All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därför måste jag förstå, att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna.
Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon.

Sören Kirkegaard